naker MICROFUSION
nakerMICROFUSION

La Microfusió a la cera perduda és una tècnica de fosa que permet realitzar tot tipus de peces sense limitacions oferint al client una sèrie de avantatges tècniques i econòmiques respecte a altres sistemes de fosa:

  • major precisió en tolerancies i un millor acabat superficial
  • redueix/elimina els costes de mecanitzat posteriores
  • realtizació de peces amb disenys complexes
  • reducció de procesos productius

 

Descripció del proces